کشش سطحی

بازتاب نور

کهکشان مارپیچی مسدود

آسمان شب ازدوربین بابک فرشی

تصویر زمین و ماه از مریخ

سرعت

عطارد از نگاه فضاپیمای مسنجر

سرعت و شتاب

بازتاب آینه ای

الکتریسیته ساکن

سقوط قطره آب در اب

حباب صابون

رنگین کمان

زحل در 6 سال گذشته

+ نوشته شده توسط کتایون فراهانی در 88/07/22 و ساعت 13:28 |